Aiheittain

tiistai 6. syyskuuta 2011

Huumetesti

Kyllä nuo päivän lehdet jaksaa hämmästyttää päivittäin. Nyt on huolestunut Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, kun uusi huumetestilaki mahdollistaa korkeakouluissa ja ammattikouluissa tehtävät huumetestit.

Suora lainaus lehdestä: "Opiskelija voidaan määrätä testiin vain, jos hänen epäillään olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, työssä oppimisessa tai harjoittelussa.".

Kuitenkin tuo liitto nyt on kauhean peloissaan, joten jälleen suora lainaus lehdestä: "Liitossa pelätään, että ilman koulun sisäisiä ohjeita käytännössä kuka tahansa henkilökunnasta voi määrätä opiskelijan testiin. Vaikka testin tulos olisi negatiivinen, opiskelija voi leimautua opiskelijayhteisössä.".

Testi voidaan siis tehdä vain, jos on aihetta epäillä oppilaan olevan kamoissa. Lisäksi laissa on selkeät määritteet, milloin voidaan tutkia, kuka näytteen tutkii, miten näytettä säilytetään ja vieläpä tulkitsee. Tässä lainaus tulkinnasta: "Huumausainetestausprosessissa testituloksen tulkinta on keskeinen vaihe testattavan oikeussuojan kannalta, sillä varmistettu positiivinen testitulos ei välttämättä merkitse sitä että todettu aine olisi peräisin huumekäytöstä. Tämän vuoksi valtioneuvoston asetukseen on otettu säännös,
jonka mukaan positiivisen testituloksen tulkitsee huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri (Medical Review Officer, MRO). Huumausainetestaukseen perehtyneeksi lääkäriksi katsotaan lääkäri, joka on saanut
sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kansanterveyslaitoksen yhdessä järjestämän työelämässä tehtäviin huumausainetesteihin liittyvää lainsäädäntöä, huumausaineiden farmakologiaa, testien tekemisen hyviä käytäntöjä ja tulkintaa sekä todistusten laatimista koskevan koulutuksen tai muun vastaavan koulutuksen. Testitulosta tulkitessaan lääkärin tulee valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan arvioida, johtuuko varmistettu positiivinen testitulos testattavalle mahdollisesti määrätystä lääkityksestä tai muusta hyväksyttävästä syystä vai onko kyse huumausaineiden käytöstä muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen. Tätä arviointia suorittaessaan lääkärin tulee valtioneuvoston asetuksen mukaan antaa testattavalle mahdollisuus esittää käsityksensä varmistetun positiivisen testituloksen syystä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lääkäri konsultoi tarvittaessa analysoinnin suorittaneen laboratorion analytiikasta vastaavaa tutkijaa tai asiantuntijalääkäriä.".

Huumepitoisuuskoe, tuttavallisemmin HuPiKo, on on-off testi. Siinä selvitetään onko aineita käytetty vai ei. Puhtaasti huumausaineet (ruohot, spiidit, hepot, matkat, jne.) ovat luotettavia tulkinnaltaan, sillä niitä ei elimistö synnytä eikä niitä vahingossa sinne eksy. Testin ongelmana on kaksi heikkoa lenkkiä ja siksi lakiin on säädetty tuo yllä oleva tulkintasääntö. Nämä kaksi heikkoa lenkkiä ovat bentsodiatsepiimit ja niiden johdannaiset sekä morfiini ja sen johdannaiset.

Aloitetaan bentsodiatsepiimistä, jonka tunnetuin kauppanimi on Diapam. Se on heikoista lenkeistä se vähemmän heikko, koska sitä ei elimistö muodosta, vaan se tulee jollain tavalla nautittuna. Sen ongelma on pitkä puoliintumisaika. Puhtaalla bentsodiatsepiinillä se on kolme vuorokautta, johdannaisilla hieman lyhyempi yleensä. Miksi testi näyttää positiivista henkilöllä, joka on aivan tolkuissaan? Osa nukahtamis- ja unilääkkeitä ovat johdannaisia ja täten näyttävät tuloksen testissä osin tai kokonaan positiivisenä.

Morfiini ja sen johdannaiset ovat huumausainetestin heikoin lenkki. Koska testi on on-off testi, niin useimmilla ihmisillä se heilahtaa positiiviseksi. Jos otetaan samanlainen testi, mutta mittarina nanogrammat, niin jokainen on positiivinen. tämä siksi, ettei testi erota sisäsyntyisiä (endorfiinit) ja ulkoiset (morfiinit). Hyvin mennyt päivä nostaa nimittäin endorfiinitasoa. Tähän kohtaan vaikuttaa lääkkeet kaikkein eniten ja niiden ei tarvitse olla reseptilääkkeitä, myös lääkeyhdistelmät vaikuttavat testiin, osoittaen sen olevan positiivinen. Kodeiini, jota on käsikauppatavarana myydyissä yskänlääkkeissä nostaa elimistön omaa endorfiinipitoisuutta ja sen hajoamistuotteena syntyy morfiinin kaltaista tuotetta, joten testi on varmasti positiivinen. Nuha, allergia, ym. lääkkeistä osa heittävät testin positiiviseksi. En mainitse tuote niminä, joilla näitä kaupataan, mutta testin on saanut positiiviseksi lääkeyhdistelmä eli ehkäisypilleri ja ripulilääke.

Katson, että tuo Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto ottaa kierroksia turhaan, vai onko niin, että he tietävät:

Hortonomit harhailevat ruohossa.
Matkailuoppaat matkaavat.
Asentajat amissa.
Insinöörit imppaa.
Kokit kokkaa kokassa.

Juu, juu herrat. Jos te olette noin herkkänahkaisia, niin eikö voitaisi testata kaikkia. Päiväkotien ja koulujen (asteesta riippumatta) pihoille portit, joissa on alkolukot. Yläasteella kun tuppaa osa olemaan jurrissa jokaisena koulupäivänä. Kouluun mennessä olisi portin pielessä vielä bajamaja kusinäytteen ottoa varten, ettei kouluun livahtaisi oppilas, joka olisi jotain ottanut. Työpaikoillahan huumetestit on käytössä ja alkolukot myös. Kukaan ei tästä nosta älämölöä. Se vaan on elämää.

Vai haluatteko kenties:

Lentokapteenit matkaavat korkealla.
Merikapteeni seilaa marissa.
Hoitajat hepoissa.
Sielunhoitajat sumussa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti