Aiheittain

torstai 28. huhtikuuta 2011

Sairas, sairaampi, sairaanhoito osa 2

Vuosien ajan on sairaanhoidon palveluita ajettu alas ja suuntaus yhä useammin avohoidon pariin. Hoitopaikkojen määrät ovat tasaisesti vähentyneet ja tämä näkyy. Vanhuksen on miltei mahdotonta saada pysyvää hoitopaikkaa, kun sitä tarvitaan. Tuntui pahalta lukea, että puolisoiden oli tehtävä pesäero eli eri osoitteet, jotta sairaampi puoliso saisi pysyvän hoitopaikan. Hoitopaikkojen määrää on vähennetty ja vanhusten määrä sen kun kasvaa. Kaikkia ei pystytä kotona hoitamaan. Erityisesti muistisairaiden määrä on viimevuosina lisääntynyt, kiitos pidentyneen elämän. Varsinkin heidän kotihoidossaan törmätään isoihin ongelmiin. Hoitavan puolison on oltava valmiustilassa 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä, kun ei koskaan tiedä mitä hoidettava keksiin. Yöllä saatetaan lähteä etsimään kotia, työpaikkaa, vanhempia, tms. ja taasen on hoitavan jaksettava jakaa realiteettiterapiaa. Muut omaiset kummastelevat hoitavan omaisen väsymystä, kun hoidettavassahan ei ole mitään hoidettavaa, mutta he eivät näe kokonaisuutta ja muistihäiriöinen kokoaa itsensä vieraita varten ja näyttelee parastaan. Väkivaltaa esiintyy monessa muodossa muistihäiriöisillä ja usein se kohdistuu hoitavaan puolisoon, toki myös hoitohenkilökuntaan. Entäpä kaksi muistihäiriöistä yhdessä kotihoidossa. No se vähemmän muistihäiriöinen saattaa muistaa hoitaa sen enemmän muistihäiriöisen. Tulos onkin usein ikävä eli hän jää ilman hoitoa, ei ole kammattuja hiuksia, ajettua partaa, leikattuja kynsiä ja puhtaita vaatteita. Ravinnon saantikin on vähän niin ja näin, peruslääkkeistä nyt puhumattakaan.

Hammashoito kunnallisella puolella pystytään tarjoamaan ainoastaan lapsille ja erityisryhmille. Aikuisten hammashoito on siirtynyt yksityiselle puolelle. Aika näyttää miten tässä käy. Alkaa kyllä epäilyttämään, että tulevaisuudessa 40-vuotisjuhlassa yksi lahjavaihtoehto on tekohampaat. Nykyisin kun ei ole enää kutsukirjeitä. Vielä 80-luvun alkupuolella lähetettiin kutsu vuositarkastukseen. Moniko aikuinen muistaa hampaansa ennen kuin sitä alkaa särkeä tai paikka irtoaa. Usein käykin niin, että edellisestä hammastarkastuksesta on jo vuosia ja hammaspeikko tehnyt taikojaan ja juurihoito on edessä useampaakin hampaaseen.

Psykiatrisella puolella jonot ovat pitkät ja hoitopaikkojen alasajon seurauksena avohoidossa on moni, joka ei enää hallitse elämäänsä. Valitettavasti tämäkin on näyttänyt varjopuolensa henkirikostilastoissa, etenkin kun käytettyjen lääkkeiden rinnalle liitetään alkoholi. Varsinkin lasten ja nuorten hoitojonot ovat pitkät ja sen tulokset nähdään vasta vuosien päästä. Onko edessä laajempi ja muodoiltaan monimuotoisempi Reindeerspotting kuin Rovaniemellä.

Mihin katosi hyvin toiminut kunnallinen terveydenhuolto? 90-luvun alun lamaanko? Puhelimella sai ennen yhteyden, mutta tänä päivä linjan toisesta päästä ei löydy ketään. Ennen lääkäriin pääsi muutaman päivän sisällä ja nykyisin on hyvä, jos kahden viikon päästä löytyy aika. On jouduttu tekemään hoitotakuu, että operaatioon pääsee puolessa vuodessa, vuosien jonottamisen sijaan. On terveyskeskuksen vuosimaksua, poliklinikkamaksua, todistusmaksu ja jopa päivystysmaksu. Mihin katosi ilmainen kunnallinen terveydenhoito?

Hoitopaikkoja tarvitaan lisää. Tiedän, että on vanhuksia, jotka haluavat asua kotonaan viimeiseen saakka ja se heille suotakoon, mutta on myös heitä, jotka sinne ei sairastumisen jälkeen halua suin surminkaan ja on heidän oikeus saada asiallinen, turvallinen hoitopaikka. Kotihoidossa tarvitaan myös lisää väkeä, niin sairaanhoidollista kuin kodinhoidollista, jotta kotihoito on turvallista ja laiminlyönneiltä vältyttäisiin. Ketään ei saa uuvuttaa taakkansa alle, ei myöskään omaishoitajaa. On epäinhimillistä noudattaa biblian ohjetta: ”Joka on ristinsä valinnut, se ristinsä kantakoot”. Ihminenhän on oikeustoimikelpoinen niin kauan, kunnes se lääketieteellisin ja juridisin keinoin osoitetaan. Jos henkilö ei enää hallitse elämäänsä ja aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölleen, on silloin pystyttävä järjestämään valvottu hoitopaikka. Miksi yksityisellä puolella hammashoitoon ei ole kutsujärjestelmää vuositarkastuksiin? Vai vaihtavatko aikuiset paikasta toiseen, jolloin pysyvää hoitosuhdetta ei muodostu?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti